Dynamika ogniw paliwowych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Dynamika ogniw paliwowych

Celem projektu jest przedstawienie wszystkich procesów zachodzących w ogniwie paliwowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji oraz zobrazowanie korelacji pomiędzy nimi, jak też przedstawienie wpływu temperatury, szybkości przepływu paliwa oraz stężenia pośrednich produktów utleniania metanolu na charakterystykę impedancyjną anody oraz wpływ jej pracy na pozostałe procesy, zachodzące na katodzie, czy też związane z transportem jonów przez membranę.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/05/N/ST8/02918 z dnia 2013-03-12
Realisation period:
2013-03-12 - 2015-03-11
Project manager:
dr inż. Ewa Janicka
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
98 750.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times