„Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki" PLGrid NG - Project - MOST Wiedzy

Search

„Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki" PLGrid NG

Kontynuacja (uzupełnienie) projektu PL-Grid Plus, mające za zadanie zwiększyć pulę gridów dziedzinowych obsługiwanych na platformie sprzętowej PL-Grid oraz utworzenia i wdrożenia aplikacji z dziedziny chemii, medycyny i oceanotechniki, wykorzystujących duże moce obliczeniowe.

Details

Project's acronym:
PL-GRID NG
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
z dnia 2014-03-05
Realisation period:
2014-04-01 - 2015-10-31
Project manager:
mgr inż. Rafał Tylman
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Poland)
  • Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Poland)
  • Uniwersytet Warszawski (Poland)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET (Poland)
Project's value:
14 889 773.23 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times