„Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki" PLGrid NG - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

„Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki" PLGrid NG

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PL-GRID NG
Finansowanie projektu:
Innowacyjna Gospodarka
Porozumienie:
z dnia 2014-03-05
Okres realizacji:
2014-04-01 - 2015-10-31
Kierownik projektu:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ()
  • Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe ()
  • Uniwersytet Warszawski ()
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET ()
Wartość projektu:
14 889 773.23 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 8 razy