Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - Project - MOST Wiedzy

Search

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Projekt ma na celu analizę polityk służących zmianie stylu życia na styl prozdrowotny. Analizowane polityki dotyczyły będą dwóch aspektów: żywienia i aktywności fizycznej, w tym transportu wspierającego tę aktywność. Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej od wielu lat zajmuje się tworzeniem i monitorowaniem polityk związanych z mobilnością oraz bezpieczeństwem transportu. Naszym zadaniem w tym projekcie jest prowadzenie badań właśnie w obszarze zachowań i polityk prozdrowotnych w transporcie.

Details

Project's acronym:
PEN
Project's funding:
ERA-HDHL
Agreement:
JFA PEN/1/PEN40/02/2019 z dnia 2019-02-14
Realisation period:
2019-02-01 - 2022-01-31
Project manager:
dr hab. inż. Joanna Żukowska
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Project's value:
17 524 464.86 PLN
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2020

seen 95 times