European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport - Project - MOST Wiedzy

Search

European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport

Premia na Horyzoncie. Z tytułu realizacji projektu BE OPEN. Przedsięwzięcie przeznaczone na pozyskanie środków na dodatki dla wuynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie BE OPEN HORYZONT2020

Details

Project's acronym:
BE OPEN
Project's funding:
Premia na Horyzoncie
Agreement:
445229/PnH2/2019 z dnia 2019-11-21
Realisation period:
2019-11-21 - 2021-06-30
Project manager:
dr Anna Wałek
Realised in:
Main Library Office
Project's value:
11 172.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times