Inkubator Innowacyjności 2.0 - Project - MOST Wiedzy

Search

Inkubator Innowacyjności 2.0

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych wypracowanych na PG oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Details

Project's acronym:
Inkubator Innowacyjności 2.0
Financial Program Name:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
mgr inż. Jerzy Buszke
Realised in:
Centre for Knowledge and Technology Transfer
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet Gdański (Poland)
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Poland)
  • Excento Sp. z o.o. (Poland)
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times