Innovative Innovative Solutions for Sewage Management for non-urbanized areas - Project - MOST Wiedzy

Search

Innovative Innovative Solutions for Sewage Management for non-urbanized areas

Celem projektu jest ograniczenie eutrofizacji wód powierzchniowych w badanych zlewniach (Borucinki i Grabi) poprzez analizę i przedstawienie innowacyjnych rozwiązań gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie innowacyjnych technologii w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, określenie naturalnego potencjału środowiska w ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do zlewni oraz wypracowaniu rozwiązań integrujących potencjał technologiczny i naturalny. Ważnym elementem testowanych rozwiązań będzie możliwość odzysku energii oraz zamknięcie przepływu wody i materii w systemach hydrofitowych.

Details

Project's acronym:
NORWET
Financial Program Name:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
E033/P01/2008/02 z dnia 2008-11-04
Realisation period:
2008-07-01 - 2011-04-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
Realised in:
Department of Water and Waste-Water Technology
External institutions
participating in project:
  • Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research - BIOFORSK (Norway)
  • Uniwersytet Łódzki (Poland)
  • Pomorskie Centrum Badań i technologii Środowiska - POMCERT (Poland)
  • Uniwersytet Gdański (Poland)
Project's value:
699 201.00 EUR
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 64 times