INTERNATIONAL ALUMNI - JOIN THE NETWORK. Działania wspierające nawiązanie współpracy z absolwentami zagranicznymi Politechniki Gdańskiej - Project - Bridge of Knowledge

Search

INTERNATIONAL ALUMNI - JOIN THE NETWORK. Działania wspierające nawiązanie współpracy z absolwentami zagranicznymi Politechniki Gdańskiej

Celem projektu jest tworzenie społeczności absolwentów zagranicznych Uczelni i ich włączenie do społeczności absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz zbudowanie systemu wspierania i rozwijania ich aktywności na polu biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim. Projekt ma również zapoczątkować działania w zakresie długofalowego budowania marki i promocji Uczelni za granicą. Wnioskodawca planuje: 1. przeprowadzić badanie ankietowe służące budowaniu trwałych , wzajemnych relacji Uczelnia - Absolwenci i nawiązania obustronnej współpracy; 2. wykorzystać posiadane przez Wnioskodawcę elektroniczne narzędzie do kontaktów z / między absolwentami Uczelni - Elektroniczna Księga Absolwentów i rozbudować je do potrzeb absolwentów zagranicznych; 3. wydanie Poradnika uczelnianego (jęz. ang., wersja papierowa i elektroniczna), przeznaczonego dla studentów zagranicznych, opracowanego we współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Details

Project's acronym:
JOIN THE NETWORK
Financial Program Name:
Programy NAWA
Organization:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
mgr Monika Downar
Realised in:
Careers Office
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 71 times