Jean Monet - Project - Bridge of Knowledge

Search

Jean Monet

Projekt zakłada stworzenie i przeprowadzenie dwóch kursów na temat integracji społecznej. Pierwszy specjalistyczny kurs realizowany będzie na specjalności Europeistyka (30 godzin rocznie), drugi wprowadzający do zagadnień integracji europejskiej na specjalności Bachelor in Management (30 godzin rocznie).

Details

Financial Program Name:
Lifelong Learning Programme
Organization:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
20 412.00 EUR
Request type:
International Educational Programs
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 107 times