MAYDAY EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń - Project - MOST Wiedzy

Search

MAYDAY EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń

Celem projektu jest zbudowanie i wdrożenie (w oparciu klaster komputerowy GALERA i przy wykorzystaniu łączy swiatłowodowych sieci TASK i PIONIER) rozproszonego systemu czasu rzeczywistego do kontekstowej analizy strumieni multimedialnych pochodzących ze źródeł (kamer, mikrofonów), rozmieszczonych w miejscach publicznych (stadionach, lotniskach, dworcach etc.), pod kątem analizy zagrożeń o podłożu terrorystycznym.

Details

Project's acronym:
MAYDAY EURO 2012
Project's funding:
Innowacyjna Gospodarka
Agreement:
POIG.02.03.03.-00-008/08 POIG.02.03.03.-00-008/08 z dnia 2009-04-07
Realisation period:
2008-07-01 - 2013-01-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • NASK (Poland)
  • PCSS Poznan (Poland)
  • KW Policji (Poland)
  • WCSS Wrocław (Poland)
  • KW PSP (Poland)
Project's value:
16 316 384.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times