Cost effective corrosion and fatigue monitoring for transport products - Project - MOST Wiedzy

Search

Cost effective corrosion and fatigue monitoring for transport products

Pęknięcia zmęczeniowe i uszkodzenia korozyjne są głównymi przyczynami zniszczeń konstrukcji eksploatowanych statków. Rozprzestrzeniające się wady powinny być we właściwym czasie zidentyfikowane, aby umożliwić odpowiednia naprawę. Działania profilaktyczne są zwykle przeprowadzane podczas pobytu statku w bazie postojowej. Proponowany nowy proces nadzoru i utrzymania jest oparty na monitoringu stanu integralności strukturalnej. Pod uwagę brane będą pęknięcia zmęczeniowe oraz zmniejszenie grubości.

Details

Project's acronym:
CORFAT
Financial Program Name:
Framework Programme 7
Organization:
Komisja Europejska
Agreement:
SCP7-GA-2008-218637 z dnia 2008-12-17
Realisation period:
2008-11-01 - 2012-04-30
Project manager:
dr hab. inż. Henryk Bugłacki
Realised in:
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
External institutions
participating in project:
  • STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ S.A. (Poland)
  • BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG (Germany)
  • NUCLEAR N.D.T. RESEARCH & SERVICES S.R.L. (Romania)
  • ABS EUROPE LTD (United States)
  • VALLEN SYSTEME GMBH (Germany)
  • INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (Portugal)
  • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Greece)
  • RENEKO AS (Estonia)
  • TUV AUSTRIA SERVICES GMBH (Austria)
  • POLITECHNIKA KRAKOWSKA (Poland)
Project's value:
4 188 921.00 EUR
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times