Monitoring efektywnych kosztow korozji i zmeczenia - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitoring efektywnych kosztow korozji i zmeczenia

Pęknięcia zmęczeniowe i uszkodzenia korozyjne są głównymi przyczynami zniszczeń konstrukcji eksploatowanych statków. Rozprzestrzeniające się wady powinny być we właściwym czasie zidentyfikowane, aby umożliwić odpowiednia naprawę. Działania profilaktyczne są zwykle przeprowadzane podczas pobytu statku w bazie postojowej. Proponowany nowy proces nadzoru i utrzymania jest oparty na monitoringu stanu integralności strukturalnej. Pod uwagę brane będą pęknięcia zmęczeniowe oraz zmniejszenie grubości.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CORFAT
Program finansujący:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
SCP7-GA-2008-218637 z dnia 2008-12-17
Okres realizacji:
2008-11-01 - 2012-04-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Henryk Bugłacki
Realizowany w:
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ S.A. (Polska)
  • BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG (Niemcy)
  • NUCLEAR N.D.T. RESEARCH & SERVICES S.R.L. (Rumunia)
  • ABS EUROPE LTD (Stany Zjednoczone)
  • VALLEN SYSTEME GMBH (Niemcy)
  • INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (Portugalia)
  • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grecja)
  • RENEKO AS (Estonia)
  • TUV AUSTRIA SERVICES GMBH (Austria)
  • POLITECHNIKA KRAKOWSKA (Polska)
Wartość projektu:
4 188 921.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy