New methods of emission reduction of selected pollutants and application of by-products from sewage treatment plants - Project - MOST Wiedzy

Search

New methods of emission reduction of selected pollutants and application of by-products from sewage treatment plants

Celem projektu będzie opracowanie nowej metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostanie: a) sprawdzona możliwość wykorzystania technologii sekwencyjnie pracujących złóż do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń; b) przeprowadzona analiza porównawcza różnych rodzajów dezynfekcji; c) opracowana i wdrożona metoda laboratoryjna oceny biologicznej przyswajalności azotu organicznego oraz rozpuszczonego węgla organicznego ulegającego biodegradacji; d) określona sezonowa zmienność właściwości energetycznych i składu osadów a także weryfikacja empirycznych wzorów do obliczania ciepła spalania i wartości energetycznej.

Details

Project's acronym:
BioDiCoWet
Project's funding:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Agreement:
E007/P01/2007/01/85 E007/P01/2007/01/85 z dnia 2007-05-02
Realisation period:
2007-04-01 - 2011-02-25
Project manager:
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
Realised in:
Department of Water and Waste-Water Technology
Project's value:
516 764.00 EUR
Request type:
Międzynarodowy Program Badawczy
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times