Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków

Celem projektu będzie opracowanie nowej metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostanie: a) sprawdzona możliwość wykorzystania technologii sekwencyjnie pracujących złóż do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń; b) przeprowadzona analiza porównawcza różnych rodzajów dezynfekcji; c) opracowana i wdrożona metoda laboratoryjna oceny biologicznej przyswajalności azotu organicznego oraz rozpuszczonego węgla organicznego ulegającego biodegradacji; d) określona sezonowa zmienność właściwości energetycznych i składu osadów a także weryfikacja empirycznych wzorów do obliczania ciepła spalania i wartości energetycznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BioDiCoWet
Program finansujący:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
E007/P01/2007/01/85 z dnia 2007-05-02
Okres realizacji:
2007-04-01 - 2011-02-25
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Wartość projektu:
516 764.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy