Nowe metodyki oznaczania związków z grupy glikoli benzotriazoli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach wód spływnych jako narzędzie do śledzenia losu środowiskowego i oceny oddziaływania portów lotniczych na środowisko - Project - MOST Wiedzy

Search

Nowe metodyki oznaczania związków z grupy glikoli benzotriazoli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach wód spływnych jako narzędzie do śledzenia losu środowiskowego i oceny oddziaływania portów lotniczych na środowisko

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych metodyk oznaczania szerokiego spektrum ksenobiontyków organicznych w próbkach wód spływnych z terenu portów lotniczych oraz wykorzystanie uzyskanych danych do oceny stopnia zagrożenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2011/01/N/ST4/01913 z dnia 2011-12-01
Realisation period:
2011-12-01 - 2014-11-30
Project manager:
Anna Sulej-Suchomska
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
124 800.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times