Nowe metodyki oznaczania związków z grupy glikoli benzotriazoli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach wód spływnych jako narzędzie do śledzenia losu środowiskowego i oceny oddziaływania portów lotniczych na środowisko - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metodyki oznaczania związków z grupy glikoli benzotriazoli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach wód spływnych jako narzędzie do śledzenia losu środowiskowego i oceny oddziaływania portów lotniczych na środowisko

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych metodyk oznaczania szerokiego spektrum ksenobiontyków organicznych w próbkach wód spływnych z terenu portów lotniczych oraz wykorzystanie uzyskanych danych do oceny stopnia zagrożenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/01/N/ST4/01913 z dnia 2011-12-01
Okres realizacji:
2011-12-01 - 2014-11-30
Kierownik projektu:
Anna Sulej-Suchomska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
124 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy