EVALUATION ON INFLUENCE OF SELECTED BIO-BASED MONOMERS ON THE CHEMICAL STRUCTURE, MORPHOLOGY AND PROPERTIES OF NOVEL THERMOPLASTIC POLYURETHANES - Project - MOST Wiedzy

Search

EVALUATION ON INFLUENCE OF SELECTED BIO-BASED MONOMERS ON THE CHEMICAL STRUCTURE, MORPHOLOGY AND PROPERTIES OF NOVEL THERMOPLASTIC POLYURETHANES

Celem projektu jest opracowanie nowych termoplastycznych poliuretanów z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego takich jak bio poliole, bio glikole oraz bio diizocyjaniany oraz bez użycia toksycznych rozpuszczalników organicznych. Opisane i przebadane zostaną dwie metody otrzymywania termoplastycznego poliuretanu z czego jedna z nich stanowi element nowości naukowej, dotychczas nie prezentowanej w literaturze.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
z dnia 2018-07-16
Realisation period:
2018-07-16 - 2019-10-15
Project manager:
mgr inż. Paulina Kasprzyk
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times