Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem - Project - Bridge of Knowledge

Search

Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

Celem naukowym proponowanego projektu badawczego jest opracowanie optoelektronicznych metod wspierających terapię behawioralną dzieci z autyzmem. W szczególności przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy parametrami optycznymi i elektrycznymi sygnału pomiarowego, a stanem emocjonalnym badanej osoby, co będzie wiązać się z koniecznością opracowania wiarygodnych modeli kalibracyjnych zrealizowanych na podstawie dużych serii pomiarów badanych pacjentów, które zwiększyłyby wiarygodność przetwarzania i interpretacji danych. Należy podkreślić, że proponowana tematyka jest związana z koniecznością prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Realizacja proponowanego projektu badawczego wpłynie na rozszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia w aplikacji optoelektronicznych metod pomiarowych w medycynie. Umożliwi to prowadzenie dalszych prac nad wykorzystaniem optycznych metod w ramach istniejącej współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązania współpracy z zagranicznymi.

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Organization:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Agreement:
173/UD/SKILLS/2012 z dnia 2012-12-12
Realisation period:
2013-01-01 - 2014-06-30
Project manager:
dr hab. inż. Małgorzata Szczerska
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
80 000.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 89 times