n/d - Project - MOST Wiedzy

Search

n/d

W ramach niniejszego projektu powstanie otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych, przy czym badania będą mogły być prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły. Organizacyjnie projekt jest podzielony na pakiety robocze, realizowane przez odpowiednie zespoły: -zarządzanie projektem (ACK CYFRONET); -Infrastruktura sprzętowa (CI TASK); Centrum Operacyjne (ACK CYFRONET); Rozwój oprogramowania e-infrastruktury i narzędzi użytkownika (PCSS); - Szkolenia i wsparcie użytkowników (ICMMiK); Bezpieczeństwo infrastruktury (WCSS)

Details

Project's acronym:
PL-Grid
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
z dnia 2009-06-01
Realisation period:
2009-01-01 - 2012-03-31
Project manager:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet Warszawski - ICMMiK (Poland)
  • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Poland)
  • IChB PAN - PCSS Poznań (Poland)
  • Politechnika Wrocławska - WCSS (Poland)
Project's value:
80 513 406.58 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times