Intersections in Built Environment promoting interdisciplinary higher education in the Baltic Sea Region - Project - MOST Wiedzy

Search

Intersections in Built Environment promoting interdisciplinary higher education in the Baltic Sea Region

Zmianiajace się technologie, formy pracy, rynki stają się wyzwaniem dla tych których zawód związany jest z tworzeniam środowiska zbudowanego (inżynierowie, architekci, urbaniści, etc.) aby myśleć niestandardowo i budować zakres kompetencji pozwalający na rozwiązywanie złożonych problemów a także na rozumienie zagadnień o złożonej strukturze. Aby sprostać tym wymaganiom, edukacja i praktyka powinny wspierać rozwijanie interdyscyplinarnych zdolności i zapewniać innowacyjne podejscie w sferze interakcji i partycypacji. Celem projektu jest rozwijanie i sprawdzanie innowacyjnych metod i form pracy na styku różnych dysyplin w środowisku zbudowanym w celu wzmocnienia interdyscyplinarnych kompetencji pośród zaangażowanych uczestników. Ponadto, miedzynarodowa współpraca studentów, naukowców, profesorów i nauczycieli akademickich będzie wspierać umiejetność podejmowania wyzwań miedzykulturowych. Łączyć to bedzie złożoność różnych ujęć, dyscyplin, treści badań, ale też różnych sposobów i tradycji nauczania a także wdrażać w obręb kultur skupionych wokół Morza Bałtykiego. Cel nadrzędny projektu: Wzmocnienie partnerstwa pomiedzy uczestniczącymi uczelniami w Regionie Morza Bałtyckiego służyć ma stworzeniu nowych metod nauczania i formatów edukacyjnych dotyczących środowska zbudowanego aby wyposażyć studentów w zakres interdyscyplinarnych i miedzykulturowych kompetencji i zdolności wymaganych w rozwiązywaniu złozonych problemów w wielokulturowym społeczeństwie. Projekt wspiera instytucje związane z kształceniem wyższym uczestniczące w tym projekcie w celu wdrażania koniecznych reform zbieżnych z 2011 EU Modernisation Agenda i jej priorytetowych obszarów. Target groups: Studenci I i II stopnia oraz studenci studiów doktoranckich, naukowcy nauczyciele akademiccy i profesorowie uczestniczących instytucji. Ponadto będą zaangażowane też podmioty pozauniwersyteckie w celu wypełnienia luki pomiedzy teoria i praktyką.

Details

Project's acronym:
BeInterBaltic
Financial Program Name:
ERASMUS +
Organization:
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst
Realisation period:
2015-09-01 - 2018-08-31
Project manager:
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
Realised in:
Department of History, Theory of Architecture and Monument Conservation
External institutions
participating in project:
  • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (Norway)
  • Royal Academy of Fine Arts Copenhagen, Denmark (Denmark)
  • Tallinn Technical University, Tallinn, Estonia (Estonia)
  • Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden (Sweden)
  • Aalto University, Helsinki, Finland (Finland)
  • Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark (Denmark)
Request type:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times