Powiązania w środwisku zbudowanym - promowanie interdyscyplinarnego kształcenia wyższego w regionie Morza Bałtyckiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Powiązania w środwisku zbudowanym - promowanie interdyscyplinarnego kształcenia wyższego w regionie Morza Bałtyckiego

Zmianiajace się technologie, formy pracy, rynki stają się wyzwaniem dla tych których zawód związany jest z tworzeniam środowiska zbudowanego (inżynierowie, architekci, urbaniści, etc.) aby myśleć niestandardowo i budować zakres kompetencji pozwalający na rozwiązywanie złożonych problemów a także na rozumienie zagadnień o złożonej strukturze. Aby sprostać tym wymaganiom, edukacja i praktyka powinny wspierać rozwijanie interdyscyplinarnych zdolności i zapewniać innowacyjne podejscie w sferze interakcji i partycypacji. Celem projektu jest rozwijanie i sprawdzanie innowacyjnych metod i form pracy na styku różnych dysyplin w środowisku zbudowanym w celu wzmocnienia interdyscyplinarnych kompetencji pośród zaangażowanych uczestników. Ponadto, miedzynarodowa współpraca studentów, naukowców, profesorów i nauczycieli akademickich będzie wspierać umiejetność podejmowania wyzwań miedzykulturowych. Łączyć to bedzie złożoność różnych ujęć, dyscyplin, treści badań, ale też różnych sposobów i tradycji nauczania a także wdrażać w obręb kultur skupionych wokół Morza Bałtykiego. Cel nadrzędny projektu: Wzmocnienie partnerstwa pomiedzy uczestniczącymi uczelniami w Regionie Morza Bałtyckiego służyć ma stworzeniu nowych metod nauczania i formatów edukacyjnych dotyczących środowska zbudowanego aby wyposażyć studentów w zakres interdyscyplinarnych i miedzykulturowych kompetencji i zdolności wymaganych w rozwiązywaniu złozonych problemów w wielokulturowym społeczeństwie. Projekt wspiera instytucje związane z kształceniem wyższym uczestniczące w tym projekcie w celu wdrażania koniecznych reform zbieżnych z 2011 EU Modernisation Agenda i jej priorytetowych obszarów. Target groups: Studenci I i II stopnia oraz studenci studiów doktoranckich, naukowcy nauczyciele akademiccy i profesorowie uczestniczących instytucji. Ponadto będą zaangażowane też podmioty pozauniwersyteckie w celu wypełnienia luki pomiedzy teoria i praktyką.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BeInterBaltic
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst
Okres realizacji:
2015-09-01 - 2018-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
Realizowany w:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (Norwegia)
  • Royal Academy of Fine Arts Copenhagen, Denmark (Dania)
  • Tallinn Technical University, Tallinn, Estonia (Estonia)
  • Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden (Szwecja)
  • Aalto University, Helsinki, Finland (Finlandia)
  • Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark (Dania)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy