QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age - QUICK IGA - Project - Bridge of Knowledge

Search

QUICK: Innovative SMEs by Gender and Age - QUICK IGA

Celem projektu jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród małych firm na rynku pracy poprzez rozwijanie innowacyjności wśród MSP i promowanie zdolności do pracy w tychże MSP w regionie Morza Bałtyckiego. Stworzenie instytucji rozszerzających kategorię zdolności do pracy ma sprzyjać zwiększeniu atrakcyjności pracy w małych firmach wśród osób starszych oraz kobiet. Projekt zakłada, że małe firmy nie będąc w stanie konkurować z dużymi wysokością dochodów dla pracowników, mogą im zapewniać lepsze środowisko pracy, większą autonomię działań, warunki pracy dostosowane do płci i wieku, warunki rozwoju zawodowego w ujęciu horyzontalnym i wertykalnym. - Oczekuje się, że MSP w krajach Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) istotnie zwiększą udział: -Zatrudnienia kobiet ogółem, -Zatrudnienia starszych pracowników -Zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych -Kobiet - przedsiębiorców -Kobiet uruchomiających działalność gospodarczą -Poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych w krajach południowych RMB dorówna poziomowi w północnych krajach RMB -Rozwinie sie kultura i struktury promujące zatrudnienie kobiet, a także innowacje w MSP -Zostaną zidentyfikowanie najlepsze praktyki w tym obszarze i będą one zaimplementowane w krajach Regionu Morza Bałtyckiego -Rozwinięte zostaną usługi szkoleniowe, doradztwo (coaching) w MSP promujące zatrudnienie kobiet i osób starszych oraz innowacji w MSP; przeprowadzone zostaną 4 szkolenia centralne, które zostaną przetransferowane do 15 szkół i uczelni wyższych w 9 krajach RMB -Opracowanie i upowszechnienie podręczników dla MSP i nowozakładanych MSP zachęcające do zwiększenia udziału kobiet i osób starszych oraz wprowadzania innowacji -Opracowanie i rozwój polityki i strategii wzmocnienia potencjału innowacyjnego MSP -Promocja rozwoju przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście polityki edukacyjnej i równości płci -Wprowadzenie rezultatów projektu, szczególnie dotyczących polityki, do Strategii UE w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez QUICK Flagship Project. Projekt będzie stanowił kontynuację realizowanego obecnie projektu #32 BSR QUICK. Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej były i są przeprowadzane badania dotyczące przedsiębiorczości (w tym także przedsiębiorczości kobiet) oraz innowacyjności. Przystąpienie do projektu da możliwość pracy w międzynarodowym zespole, umożliwi wykorzystania dotychczasowych doświadczeń, pozwoli na przeprowadzenie badań porównawczych.

Details

Project's acronym:
QUICK IGA
Financial Program Name:
European Territorial Community
Agreement:
z dnia 2011-12-08
Realisation period:
2011-09-29 - 2014-03-28
Research team leader:
dr inż. Marzena Grzesiak
Realised in:
Faculty of Management and Economics
External institutions
participating in project:
 • Urząd Pracy w Gdańsku (Poland)
 • Satakunta University of Applied Sciences (Finland)
 • Izba Rzemiosła i MSP w Katowicach (Poland)
 • Politechnika w Białymstoku (Poland)
 • Fu00f6retagarna Skane (Sweden)
 • Norwegian Federation of Craft Enterprises (Norway)
 • HWWI Hamburg (Germany)
 • Arbeit und Zukunft Hamburg (Germany)
 • Vilnius Pedagogical University (Lithuania)
 • Chamber of Crafts Danzig (QUICK Partner) (Poland)
 • Chamber of Crafts Braunschweig u2013 Lu00fcneburg u2013 Stade or Chamber of Crafts Schwerin (Germany)
 • Vu00f5ru County Vocational Training Centre (Estonia)
 • Hanse-Parlament (Parlament Hanzeatycki) (Germany)
 • Valsts Izglu012btu012bbas Satura Centrs (VISC) (Latvia)
Project's value:
1 643 900.00 EUR
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times