Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto. - Project - MOST Wiedzy

Search

Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto.

Dla 4 wybranych dzielnic Gdańska (Osowa, Orunia, Wrzeszcz, Łostowice) opracowane zostaną w trybie warsztatów partycypacyjnych szkicowe plany ramowe dla wybranych obszarów problemowych. W ramach zajęć dydaktycznych studenci opracują własne koncepcje urbanistyczne, które poddane zostaną publicznej dyskusji i posłużą jako podstawa projektowania oddolnego. Wyniki projektu wykorzystane zostaną w publikacja naukowych (wydawnictwo poprojektowe) oraz przedstawione na międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt. Efekty końcowe projektu posłużą lokalnym społecznościom dzielnic do prowadzenia zaangażowanego dialogu o poprawie jakości życia w Gdańsku. Konwencja projektu stanowi element badań wdrożeniowych innowacyjnej metody planowania przestrzennego.

Details

Financial Program Name:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Organization:
Fundacja im. Stefana Batorego
Agreement:
Umowa o dotację dotycząca wniosku nr E2/0519 z dnia 2014-10-13
Realisation period:
2014-09-01 - 2015-10-31
Project manager:
dr inż. arch. Gabriela Rembarz
Realised in:
Faculty of Architecture
External institutions
participating in project:
  • Sopocka Szkoła Wyższa (Poland)
  • Gdańska Fundacja Innowcji Społecznej (Poland)
Project's value:
330 440.00 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 94 times