Środowiskowe czynniki wpływające na własności stali o podwyższonej wytrzymałości poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnego - Project - MOST Wiedzy

Search

Środowiskowe czynniki wpływające na własności stali o podwyższonej wytrzymałości poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnego

Planowanym działaniem naukowym są badania wstępne nad własnościami stali o podwyższonej wytrzymałości, poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnego z wykorzystaniem materiałów o różnym stopniu degradacji wynikającym z oddziaływania środowiska. Efektem badań wstępnych będzie opracowanie planu badań właściwych z uwzględnieniem czynników krytycznych. Projekt badawczy planowany do złożenia w przyszłych konkursach Narodowego Centrum Nauki będzie odnosił się do wybranych w badaniach wstępnych środowisk i materiałów, jednak zakres planowanych badań będzie w nim znacznie szerszy. Obejmował będzie zarówno zmiany własności mechanicznych, mechaniczno - korozyjnych, korozyjnych, jak również fizycznych stali.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
2018-11-03 - 2019-11-02
Project manager:
dr inż. Aleksandra Świerczyńska
Realised in:
Department of Materials Engineering and Bonding
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2020

Year 2019

seen 46 times