Simulation of conformational changes related to the interdomain communication in the eukaryotic GlcN-6-P synthase by means of a large-scale molecular dynamics of the coarse-grained protein model - Project - MOST Wiedzy

Search

Simulation of conformational changes related to the interdomain communication in the eukaryotic GlcN-6-P synthase by means of a large-scale molecular dynamics of the coarse-grained protein model

Celem naukowym proponowanych badań jest identyfikacja zmian konformacyjnych w strukturze syntazy glukozamino-6-fosforanu pochodzącej z C. albicans, związanych z przekazywaniem sygnału pomiędzy dwiema domenami tego białka i powstałych na skutek związania fizjologicznego inhibitora, UDP-GlcNAc. Otrzymane rezultaty pozwolą ustosunkować się do wyników wcześniejszych badań, sugerujących zaburzanie komunikacji międzydomenowej poprzez obecność inhibitora, prowadzące do zahamowania aktywności katalitycznej białka.

Details

Project's acronym:
synth_md_cg
Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Agreement:
z dnia 2014-03-14
Realisation period:
2014-03-14 - 2016-03-13
Project manager:
Aleksandra Miszkiel
Realised in:
Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry
Project's value:
74 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times