Transfer of innovative case study approach in business education. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Transfer of innovative case study approach in business education.

Głównym celem projektu jest transfer i adaptacja innowacyjnej metodyki studiów przypadku (case study) w edukacji skierowanej do przedsiębiorców i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednym z obszarów projektu będzie również transfer metodyki poszukiwania i wspomagania rozwoju innowacji w MSP, polegającej na ścisłej współpracy między firmami, pracownikami uczelni oraz studentami. Ta sprawdzona na gruncie fińskim metodyka pozwala na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw we współpracy ze środowiskiem naukowym. Działania związane z projektem będą obejmowały m. in. modyfikację oraz testowanie wyżej opisanych metodyk na gruncie lokalnym. Opracowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie jakości kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a środowiskiem biznesu.

Details

Project's acronym:
INNOCASE
Organization:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agreement:
2012-1-PL1-LEO05-27456 z dnia 2012-11-02
Realisation period:
2012-11-01 - 2014-10-31
Project manager:
dr hab. inż. Małgorzata Zięba
Realised in:
Faculty of Management and Economics
External institutions
participating in project:
  • European Retail Academy, e.V. (Germany)
  • Silesian University (Czechia)
  • The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences (Finland)
  • VIA University College, Dania (Denmark)
  • Laguna Sp.k. (Poland)
Project's value:
351 009.22 EUR
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times