Transfer of innovative case study approach in business education. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transfer of innovative case study approach in business education.

Głównym celem projektu jest transfer i adaptacja innowacyjnej metodyki studiów przypadku (case study) w edukacji skierowanej do przedsiębiorców i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednym z obszarów projektu będzie również transfer metodyki poszukiwania i wspomagania rozwoju innowacji w MSP, polegającej na ścisłej współpracy między firmami, pracownikami uczelni oraz studentami. Ta sprawdzona na gruncie fińskim metodyka pozwala na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw we współpracy ze środowiskiem naukowym. Działania związane z projektem będą obejmowały m. in. modyfikację oraz testowanie wyżej opisanych metodyk na gruncie lokalnym. Opracowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie jakości kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a środowiskiem biznesu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
INNOCASE
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Porozumienie:
2012-1-PL1-LEO05-27456 z dnia 2012-11-02
Okres realizacji:
2012-11-01 - 2014-10-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Zięba
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • European Retail Academy, e.V. (Niemcy)
  • Silesian University (Czechy)
  • The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences (Finlandia)
  • VIA University College, Dania (Dania)
  • Laguna Sp.k. (Polska)
Wartość projektu:
351 009.22 EUR
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy