Transparentne półprzewodniki diamentowe wytwarzane plazmochemicznie na bazie deuteru - Project - MOST Wiedzy

Search

Transparentne półprzewodniki diamentowe wytwarzane plazmochemicznie na bazie deuteru

Naturalny diament jest izolatorem, więc istotnym elementem dla uzyskania struktur półprzewodnikowych z diamentu jest domieszkowanie. Niestety domieszkowanie diamentu ze względu na jego wysoką gęstość jest utrudnione. Procesy domieszkowania można realizować w trybie in-situ podczas wzrostu lub ex-situ poprzez implantację jonów. Obie metody wprowadzają defekty do uzyskanych warstw diamentowych. Szczególnie niszcząca jest implantacja, która wymaga bardzo wysokich energii, co wyklucza możliwość stosowania takich warstw np. w mikro- i optoelektronice. Niższe zdefektowanie półprzewodnikowych warstw diamentowych powoduje domieszkowanie in-situ ale uzyskanie przewodnictwa typu n jest obecnie nieefektywne i intensywnie badane przez różne zespoły na świecie.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
DEC-2017/01/X/ST7/02045 z dnia 2018-02-10
Realisation period:
2018-02-10 - 2019-02-09
Project manager:
dr inż. Michał Sobaszek
Realised in:
Department of Metrology and Optoelectronics
Project's value:
46 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times