Elimination of impulsive disturbances from audio signals - Project - MOST Wiedzy

Search

Elimination of impulsive disturbances from audio signals

Zakłócenia impulsowe (trzaski) oraz szum szerokopasmowy, stanowiące nieodłączny składnik archiwalnych nagrań dźwiękowych, zmniejszają zrozumiałość przekazywanych treści oraz – w przypadku nagrań muzycznych – utrudniają¸ lub wręcz uniemożliwiają ich właściwy odbiór estetyczny. Dlatego usuwanie obu rodzajów zakłóceń z nagrań archiwalnych jest ważnym elementem ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest opracowanie nowych metod lokalizacji i usuwania trzasków. Planujemy opublikowanie wyników naszych badań w najwyżej notowanych czasopismach naukowych w dziedzinie przetwarzania sygnałów (IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on Signal Processing, Signal Processing). Zamierzamy je również przedstawić na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych, takich jak EUSIPCO i ICASSP. Wyniki projektu - nowe algorytmy służące do usuwania zakłóceń impulsowych - zostaną użyte do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych z kolekcji własnej oraz wybranych nagrań o znaczeniu historycznym, pochodzących ze zbiorów Polskiego Radia i Biblioteki Narodowej.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2013/09/B/ST7/01582 UMO-2013/09/B/ST7/01582 z dnia 2014-03-28
Realisation period:
2014-03-28 - 2016-03-27
Project manager:
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
383 500.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times