Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim. - Project - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim.

Głównym celem naukowym projektu jest rozpoznanie uwarunkowań i czynników rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych. Określenie potencjału wyłonienia się z populacji sektora prywatnego oraz podmiotów ekonomii społecznej przedsiębiorstw społecznych (wg kryteriów EMES) w województwie pomorskim. Zidentyfikowanie zakresu i natężenia przedsiębiorczości społecznej w sektorze prywatnym i podmiotach ekonomii społecznej mogących być zakwalifikowanymi do przedsiębiorstw społecznych (wg kryteriów EMES) w województwie pomorskim. Zidentyfikowanie kluczowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych w istotny sposób determinujących rozwój przedsiębiorczości społecznej sektora prywatnego i podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Końcowym efektem projektu będzie kompleksowy model ukazujący jak określone czynniki wpływają na rozwój PS w województwie pomorskim.

Details

Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2011/03/D/HS4/04326 UMO-2011/03/D/HS4/04326 z dnia 2012-08-07
Realisation period:
2012-08-07 - 2017-08-06
Project manager:
dr Marzena Starnawska
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
89 570.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times