Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries - Project - MOST Wiedzy

Search

Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie wykorzystania i wdrażania innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela-menedżera poprzez zwiększenie zdolności biznesowych instytucji wsparcia biznesu oraz zdolności do interakcji z biznesem. W celu zapewnienia właściwego wsparcia MSP zarządzanych przez właścicielami i uczynić je bardziej skłonnymi do opracowywania i wdrażania innowacji pozatechnologicznych, instytucje wsparcia biznesu potrzebują narzędzi i metod do analizy zarówno firmy jak i osoby właściciela, jako że te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Głównymi rezultatami projektu będą: • Katalog z narzędziami i metodami do wykorzystania przez instytucje wsparcia biznesu, w celu ułatwienia wdrażania innowacji niezwiązanych z technologią. • MOOCs (masowe otwarte kursy online) przeznaczone dla MSP zarządzanych przez właściciela-menedżera jak dla instytucji wsparcia biznesu. Politechnika Gdańska uczestniczyć będzie we wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w badaniach dot. założeń przewidywanych narzędzi wsparcia biznesu. Udział w ich tworzeniu jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście MOOC, które w niewielkim stopniu funkcjonują w polskiej rzeczywistości biznesowej i akademickiej, a mogą w przyszłości okazać się niezwykle przydatne.

Details

Project's acronym:
SNOwMan
Financial Program Name:
European Territorial Community
Organization:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Agreement:
#R053 z dnia 2017-08-29
Realisation period:
2017-05-25 - 2020-12-31
Project manager:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realised in:
Faculty of Management and Economics
External institutions
participating in project:
 • Vilnus Industry and Business Association (VPVA) (Lithuania)
 • hame University of Applied Science Ltd. (Finland)
 • Hanseatic Parliament (Germany)
 • Vilnus Gediminas Technical University (Lithuania)
 • Agencja Rozwoju Pomorza (Poland)
 • VIA UNIVERSITY COLLEGE (Denmark)
 • Lithuanian Innovation Centre (Lithuania)
 • Business Development Centre Central Denmark (Denmark)
 • Federation of Finnish Enterprises in Hame (Finland)
 • Finnish Institute for Enterprise Management (Finland)
 • Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość (Poland)
 • Business Horsens (Denmark)
Project's value:
2 085 850.00 EUR
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 53 times