Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biogumigacji gleby (AGROBIOKAP) - Project - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biogumigacji gleby (AGROBIOKAP)

W ramach realizacji projektu AGROBIOKAP planuje się przeprowadzenie oceny przydatności kapusty białej do fitoremediacji i biofumigacji gleby. W przypaku kapusty mozliwe jest korzystniejsze zagospodarowanie roślin, które rosły na skażonym terenie. W proponowanym projekcie planuje się również zbadać przydatność kapusty jako surowca do produkcji Biopreparatu, który mógłby służyć do biofumigacji gleby oraz opracować wydajną i przyjazną środowisku technologię jego uzyskiwania na skalę przemysłową.

Details

Project's acronym:
AGROBIOKAP
Project's funding:
Innowacyjna Gospodarka
Agreement:
UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-00 UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-00 z dnia 2009-09-15
Realisation period:
2007-04-01 - 2013-07-01
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Poland)
  • Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie (Poland)
Project's value:
3 874 234.55 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times