Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biogumigacji gleby (AGROBIOKAP) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biogumigacji gleby (AGROBIOKAP)

W ramach realizacji projektu AGROBIOKAP planuje się przeprowadzenie oceny przydatności kapusty białej do fitoremediacji i biofumigacji gleby. W przypaku kapusty mozliwe jest korzystniejsze zagospodarowanie roślin, które rosły na skażonym terenie. W proponowanym projekcie planuje się również zbadać przydatność kapusty jako surowca do produkcji Biopreparatu, który mógłby służyć do biofumigacji gleby oraz opracować wydajną i przyjazną środowisku technologię jego uzyskiwania na skalę przemysłową.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AGROBIOKAP
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-00 z dnia 2009-09-15
Okres realizacji:
2007-04-01 - 2013-07-01
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska)
  • Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie (Polska)
Wartość projektu:
3 874 234.55 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy