Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities - Project - MOST Wiedzy

Search

Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities

Celem projektu jest wzmacnianie zdolności wybranych instytucji akademickich ulokowanych w miastach w Europie i Ameryce Południowej do zapewnienia ciągłego rozwoju kompetencji (poprzez edukacje i szkolenia) i wsparcia decyzyjnego (poprzez badania i analizę) dla administracji miejskich i ich organizacji partnerskich. Zakresem rozwoju kompetencji i wsparcia decyzyjnego jest zarządzanie i realizacja strategii Inteligentnych i Zrównoważonych Miast.

Details

Project's acronym:
S2CityGov (nowa nazwa CAP4CITY)
Financial Program Name:
ERASMUS +
Organization:
Komisja Europejska
Agreement:
598273-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP z dnia 2019-04-01
Realisation period:
2018-11-15 - 2021-11-14
Project manager:
dr Tomasz Janowski
Team members:
Realised in:
Department of Applied Informatics in Management
External institutions
participating in project:
 • Technical University of Delft (Netherlands)
 • Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Colombia)
 • Faculdade Meridional (Brazil)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • Universidad Católica del Norte (Chile)
 • Universidad Externado de Colombia (Colombia)
 • Danube University Krems (Austria)
 • Universidad Tecnica Federico Santa Maria (Chile)
 • Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brazil)
 • Fundacao Getulio Vargas (Brazil)
 • Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
 • Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Project's value:
999 826.00 EUR
Request type:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 53 times