Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki - Project - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

Przygotowanie 408 pracowników sektora B+R do zarządzania brojektami B+R i komercjalizacji ich wyników, a także pobudzenie współpracy badawczej jednostek B+R z przedsiębiorcami i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie organizacyjnego wsparcia zespołów badawczych do 03.2013r.

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
UDA-POKL04.02.00-00-099/09-00 z dnia 2010-06-30
Realisation period:
2010-05-01 - 2013-02-28
Project manager:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realised in:
Faculty of Management and Economics
External institutions
participating in project:
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Poland)
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Poland)
  • Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości (Poland)
Project's value:
5 797 966.23 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 104 times