Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych - Project - MOST Wiedzy

Search

Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych

Kluczowym atutem projektowanej platformy jest kompleksowość (możliwości wykonania zarówno pomiarów podwodnych jak i nadwodnych) i elastyczność - przystosowanie do pomiarów na dużych obszarach (kanały wodne, koryta rzek, dna jezior) jak również precyzyjne pomiary obiektów. Ideą niniejszego projektu jest stworzenie mobilnej platformy skanowania podwodnego i nadwodnego, która umożliwiałaby wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektów - zarówno ich części nadwodnej jak i podwodnej. Korzyści z pomiaru podwodnego i nadwodnego z jednej platformy: - spójność pomiarów podwodnych i nadwodnych - jednoczesny pomiar – istotne w przypadku obiektów i zjawisk zmiennych w czasie (np. osuwanie brzegów).

Details

Project's acronym:
HYDRO
Financial Program Name:
Applied Research Program
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
PBS3/B9/31/2015 z dnia 2015-04-09
Realisation period:
2015-02-01 - 2017-01-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
Realised in:
Department of Geoinformatics
External institutions
participating in project:
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne „OPEGIEKA” Spółka z o.o. (Poland)
Project's value:
1 907 686.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times