Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki

Abstract

Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zmaga się obecnie z procesem starzenia społeczeństwa, który w najbliższych latach będzie przybierał na sile. Dlatego bardzo istotne jest, aby już teraz rozpocząć proces przystosowywania miast do zmieniającej się struktury społecznej, tak aby w przyszłości mogły być one miejscem, w którym ludzie starsi będą mogli swobodnie i bezpiecznie mieszkać oraz funkcjonować. W realiach polskich można z powodzeniem wdrożyć założenia, sformułowane przez profesora Jamesa J. Pirkle’a w 1986 roku w USA. Zbiór czterech zasadniczych wytycznych jest logiczny i przekonywujący w swej uniwersalności: po pierwsze – młodzi ludzie staną się z czasem starzy, po drugie – młodzi ludzie mogą stać się niepełnosprawni, po trzecie – ludzie starzy mogą, choć nie muszą, stać się niepełnosprawni, po czwarte – wszystkie osoby niepełnosprawne podlegają nieuchronnie procesowi starzenia. Nowoczesne polskie strategie myślenia projektantów architektury i wzornictwa przemysłowego powinny stawiać sobie za cel kształtowanie wygodnych i bezpiecznych mieszkań oraz zespołów różnorodnych mieszkań dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Zadaniem architektów jest wypracowanie systemu programowania i projektowania w oparciu o doświadczenia zachodnie i polskie uwarunkowania kulturowe, wprowadzenie technologii inteligentnych, wspomagających bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych oraz twórcze kreowanie przestrzeni zamieszkania, wspomagające proces integracji osób starszych w społeczeństwie – jako alternatywy dla pobytu osób starszych w domach opieki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W :Architektura Ochrony Zdrowia : Teoria i praktyka strony 96 - 106
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Pokrzywnicka K., Poplatek J.: Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki// Architektura ochrony zdrowia. Teoria i praktyka/ ed. Jacek Poplatek Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018, s.96-106
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 210 times

Recommended for you

Meta Tags