Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.3. Tribology processes for cells human joints and micro-bearings - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.3. Tribology processes for cells human joints and micro-bearings

Abstract

W niniejszej monografii przedstawiony został aktualny pogląd dotyczący procesu smarowania stawów człowieka od strony mechaniki, a szczególnie hydromechaniki i metod matematycznych. Wyznaczono pola prędkości przepływu lepkiej, odżywczej nie Newtonowskiej cieczy biologicznej, a także powstające siły tarcia w trakcie ruchu cieczy w warstwie granicznej wokoło współpracujących powierzchni. Dodatkowo rozpatrywano przepływy potencjalne płynu stawowego z jamy stawowej, które odżywiają chrząstkę stawową. Rozdział 7 przedstawia analogie procesów tribologicznych zachodzących pomiędzy przepływami w hiper -cienkich warstwach cieczy występujących na powierzchniach mechanizmów biologicznych i mechanicznych. Ponadto rozpatrywane są modele przepływu nie-Newtonowskiej cieczy lepkiej w warstwie granicznej z wykorzystaniem równań hydrodynamiki przy uwzględnieniu warunków brzegowych dla prędkości czynników smarujących w szczelinach stawów człowieka a także w szczelinach mikro-łożysk i nano-łożysk. Rozdział 8 zawiera analityczno-numeryczne wyznaczanie prędkości, ciśnienia oraz sił tarcia w strefie przyściennej bardzo cienkich filmów olejowych lub gazowych występujących w mikro-łożyskach i nano-łożyskach. Procesy smarowania oraz własności czynników smarujących występujących w takich węzłach tarcia różnią się zasadniczo od metod hydrodynamicznej teorii smarowania i własności olejów występujących w łożyskach klasycznych w trakcie ich pracy. Wyprowadzono zmodyfikowane równania Reynoldsa dla hydrodynamicznego smarowania cylindrycznych, sferycznych, stożkowych, parabolicznych i hiperbolicznych mikro-łożyskch ślizgowych przy uwzględnieniu zmian lepkości cieczy smarującej w kierunku wysokości szczeliny łożyskowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Wierzcholski K.: Bio and slide bearings: their lubrication by non-Newtonian fluids and application in non conventional systems. Vol.3. Tribology processes for cells human joints and micro-bearings. Gdańsk: University of Technology, 2007. ISBN 83-923367-1-2
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags