Decentralizacja zarządzania usługami regulacyjnymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Decentralizacja zarządzania usługami regulacyjnymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

Abstract

W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa :Aktualne problemy w Elektroenergetyce APE'2009 : Prognozowanie i ekonomia energetyki: prognozowanie, planowanie, problemy rozwoju, rynki energii i analizy techniczno-ekonomiczne. - T. III, Gdańsk-Jurata 3-5 czerwca 2009 strony 173 - 180
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Bućko P.: Decentralizacja zarządzania usługami regulacyjnymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych// XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa :Aktualne problemy w Elektroenergetyce APE'2009 : Prognozowanie i ekonomia energetyki: prognozowanie, planowanie, problemy rozwoju, rynki energii i analizy techniczno-ekonomiczne. - T. III, Gdańsk-Jurata 3-5 czerwca 2009/ ed. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk: Katedra Elektroenergetyki PG, 2009, s.173-180
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 49 times

Recommended for you

Meta Tags