DREWNO i DOM. Drewno w architekturze mieszkalnej dawnego Wejherowa - Publication - Bridge of Knowledge

Search

DREWNO i DOM. Drewno w architekturze mieszkalnej dawnego Wejherowa

Abstract

Drewno jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych, który bardzo często był wykorzystywany w budownictwie minionych okresów historycznych. Drewno stosowano zarówno jako materiał konstrukcji budynków lub ich części, jak i tworzywo do kształtowania poszczególnych elementów i detalu architektonicznego. Wystawa przedstawia różne sposoby wykorzystania tego materiału budowlanego w architekturze mieszkaniowej Wejherowa w przeszłości. Rozważania na ten temat zostały zilustrowane archiwalnymi fotografiami i kartami pocztowymi dawnego Wejherowa, powstałymi w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Ilustracjom towarzyszą także eksponaty, drewniane elementy zabytkowych budynków, które udało się zabezpieczyć i zachować. Są one dowodami na kruchość i nietrwałość drewna oraz świadczą o tym, że materialne dziedzictwo drewniane powoli znika z miejskiego krajobrazu i - paradoksalnie - powoli przekształca się w dziedzictwo niematerialne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Artistic work results
Type:
wystawa zbiorowa , indywidualna w Polsce, warsztaty
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Jaśkiewicz-Sojak A., Maciej K..: DREWNO i DOM. Drewno w architekturze mieszkalnej dawnego Wejherowa; , 2019
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 91 times

Recommended for you

Meta Tags