Efektywne metody oceny integracji heterogenicznych serwisów z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Efektywne metody oceny integracji heterogenicznych serwisów z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności

Abstract

W rozdziale przedstawiono istniejące metody opisu interoperacyjności heterogenicznych serwisów w kontekście technologii usług sieciowychi systemów w architekturze zorientowanej na usługi. Opisano miary interoperacyjności i technologie związane z zapewnieniem interoperacyjności usług sieciowych. Ponadto opisano istniejące metody doboru optymalnych serwisów w kompozycji serwisów złożonych dla podejść kombinatorycznych i grafowych. Zanalizowano i przedyskutowano adekwatność istniejących metod doboru serwisu do środowisk heterogenicznych o ograniczonej interoperacyjności.Omówiono wyniki eksperymentów dotyczących skutecznych i nieskutecznychintegracji serwisów działających w heterogenicznych platformach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Kaskbook: Integracja systemów informatycznych praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 47 - 53
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kaczmarek P.: Efektywne metody oceny integracji heterogenicznych serwisów z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności// Kaskbook: Integracja systemów informatycznych praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2012, s.47-53
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 47 times

Recommended for you

Meta Tags