Logistyczne aspekty usuwania odpadów komunalnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Logistyczne aspekty usuwania odpadów komunalnych

Abstract

Logistyka usuwania odpadów komunalnych stanowi ważny element logistyki miejskiej. Przedstawiono zadania logistyki miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usuwania odpadów. Zaproponowano kryterium efektywności ekonomicznej sieci usuwania odpadów, powiązane z wyposażeniem technicznym pojazdów eksploatowanych w tych sieciach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kościelny R.: Logistyczne aspekty usuwania odpadów komunalnych// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times

Recommended for you

Meta Tags