Ocena zagrożenia upadłością spółek kapitałowych w świetle uwarunkowań ekonomiczno-prawnych w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ocena zagrożenia upadłością spółek kapitałowych w świetle uwarunkowań ekonomiczno-prawnych w Polsce

Abstract

W artykule przedstawiono hipotezy, cele badawcze oraz wyniki badań, w zakresie realizowanej przez autora pracy doktorskiej, dotyczącej zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Materiały konferencyjne] III Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów strony 124 - 133
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Prusak B.: Ocena zagrożenia upadłością spółek kapitałowych w świetle uwarunkowań ekonomiczno-prawnych w Polsce// [Materiały konferencyjne] III Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów/ Sopot: Wyż. Szk. Finan. i Rachun., 2003, s.124-133
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags