Ograniczenia stosowania zaawansowanych technicznie narzędzi w procesie przecinania drewna - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ograniczenia stosowania zaawansowanych technicznie narzędzi w procesie przecinania drewna

Abstract

W pracy przedstawiono ograniczenia efektów przecinania drewna i materiałów drewnopochodnych. Zaprezentowane zostały trzy grupy czynników związane z: materiałem obrabianym (struktura), narzędziem (sposób mocowania i ustawiania pił) oraz strukturą geometryczno-ruchową pilarki (sposób prowadzenia materiału w układach posuwowych).

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Obróbka skrawaniem : Zaawansowana technika
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Wasielewski R., Orłowski K., Szyszkowski S., Wnukowski E.: Ograniczenia stosowania zaawansowanych technicznie narzędzi w procesie przecinania drewna// Obróbka skrawaniem : Zaawansowana technika/ ed. pod red. H. Latosia. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane Uniw. Technol.-Przyrodn., 2009,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags