Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2

Abstract

Artykuł zawiera główne wnioski z badań przeprowadzonych w 2005r. i 2007r. na Mazowszu pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych. Na podstawie obliczeń współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) zostały zidentyfikowane istotne koncentracje branż high-tech na Mazowszu, a następnie w oparciu o metodę OECD do badania interakcji zostały przeanalizowane trzy sektory high-tech występujące w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy: ICT, optoelektroniczny i farmaceutyczny. Badania wykazały, iż w każdym z analizowanych sektorów występują "cechy klastrowe", jak również braki z punktu widzenia funkcjonowania klastrów. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż najwięcej cech charakterystycznych dla klastrów występuje w obrębie sektora ICT i sektora optoelektronicznego.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Problemy Jakości no. R. 40, pages 37 - 41,
ISSN: 0137-8651
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Lis A.: Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2// Problemy Jakości. -Vol. R. 40., nr. nr 11 (2008), s.37-41
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags