Pomiar impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Abstract

W referacie przedstawiono wyniki badań wybranych mierników impedancji pętli zwarciowej i praktyczne wnioski odnośnie do ich zastosowania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Przedstawiono również ocenę zachowania się wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Bezpieczeństwo Elektryczne : VIII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej ELSAF 2011, Szklarska Poręba, 21-23 września 2011 strony 149 - 158
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Czapp S.: Pomiar impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi// XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Bezpieczeństwo Elektryczne : VIII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej ELSAF 2011, Szklarska Poręba, 21-23 września 2011/ ed. Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. : Oficyna wydaw. PWr., 2011, s.149-158
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 58 times

Recommended for you

Meta Tags