Pozacenowe kryteria oceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Pozacenowe kryteria oceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Abstract

Zagadnienia pozacenowych kryteriów ocen ofert w postępowaniu zgodnym z prawem zamówień publicznych na tle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Praktyczne problemy uniknięcia konieczności sprowadzenia się do kryterium cenowego

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 756 - 757,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Pozacenowe kryteria oceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2012), s.756-757
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags