Prefabrykowane pale wbijane - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Prefabrykowane pale wbijane

Abstract

Omówiono zastosowanie prefabrykowanych, żelbetowych pali wbijanych w różnych rodzajach budownictwa. Zakres pracy obejmuje dotychczasowe oraz współczesne zastosowania pali prefabrykowanych. Zawarto następujące zagadnienia: materiały do produkcji pali, charakterystykę geometryczną, sposoby łączenia, metody prefabrykacji, metody kontroli, omówiono sprzęt do wbijania, scharakteryzowano zjawiska towarzyszące wbijaniu. Podsumowaniem i potwierdzeniem rzeczywistych możliwości zastosowań są przykłady zrealizowanych obiektów w różnych rodzajach budownictwa.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Gwizdała K., Kowalski J.: Prefabrykowane pale wbijane. : , 2005.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 174 times

Recommended for you

Meta Tags