Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Abstract

W pracy opisano zasady projektowania usług semantycznych opartych na integracji grupy nowych języków skryptowych oraz sieci semantycznej po to, aby programy komputerowe mogły klasyfikować, a docelowo przetwarzać zasoby Internetu. Omówiono otwarte platformy, poprzez które usługodawcy oferują usługi internautom, co jest związane z dynamicznym uzgadnianiem ich jakości. Przedstawiono wyniki badań nad usprawnieniem sieci semantycznych poprzez wprowadzenie technik sztucznej inteligencji.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania strony 321 - 330
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Balicki J., Drozda G., Masiejczyk J.: Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji// Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania/ ed. red. J. Górski, C. Orłowski. Gdańsk: PWNT, 2011, s.321-330
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags