Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Abstract

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O przydatności tej metody dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji. Celem publikacji jest przedstawienie systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych oraz prezentacja wyników badań osadów zdeponowanych w tego typu systemach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w systemach trzcinowych bardzo skutecznie zachodzą procesy odwadniania oraz stabilizacji osadów bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Po długookresowym unieszkodliwianiu w systemach trzcinowych osady stają się potencjalną substancją nawozową ze względu na wysokie stężenia związków biogennych i niskie stężenia metali ciężkich.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Instalacyjny pages 102 - 105,
ISSN: 1230-9540
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Kołecka K., Rohde D.: Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni// Rynek Instalacyjny. -., nr. 3 (2018), s.102-105
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 87 times

Recommended for you

Meta Tags